Logo
บริษัท สยาม ฌีฑะวัน จำกัด
SIAM CHEETHAWAN CO., LTD

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร บัญชี บริษัท สยาม ฌีฑะวัน จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเทสโก้ โลตัส หนองจอก ชื่อ บจ. สยาม ฌีฑะวัน เลขที่ 093-7-15886-3
Bangkok Bank : saving account at Siam Cheethawan Co., Ltd. branch Tesco Lotus Nongchok no. 093-7-15886-3

หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อเว็บไซต์ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง ฝ่ายการเงิน ที่ โทรสารหมายเลข  02-136-6232


2. สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท สยาม ฌีฑะวัน จำกัด”


การยืนยันการชำระเงิน

1. เมื่อท่านดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางดังนี้
- ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางโทรสารหมายเลข 02-136-6232
- ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง E-mail : [email protected] หรือ E-mail ของเจ้าหน้าที่ที่ท่านติดต่อไว้

- Tel. 02 136 6231

- SMS หรือ Mobile no. 093 551 6895, 081 875 321
- Line Id. : siamcheetawan / cheetawan


2. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะยืนยันทางโทรศัพท์หรือส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว


บัญชีธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

สาขา เทสโก้ โลตัส หนองจอก
ออมทรัพย์

บจ. สยาม ฌีฑะวัน

093-7-15886-3

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

สาขา ถนนเชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก
ออมทรัพย์

บจก. สยาม ฌีฑะวัน

019-3-32527-0