Logo
บริษัท สยาม ฌีฑะวัน จำกัด
SIAM CHEETHAWAN CO., LTD
CHEETAWAN Special Natural Thai Herb Spa Gift Set
Special Natural Thai Herb Spa Gift Set for your lovers and or regards closely to take care and relax with CHEETAWAN products for skincare and relaxing with aromatherapy. "Save your skin with closely natural Thai Herb Products"
อ่านต่อ
ช็อปช่วยชาติ 2560 หักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท เริ่ม 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560
ผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรธรรมชาติ แบรนด์ ฌีฑะวัน ช็อปช่วยชาติ 2560 หักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท เริ่ม 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560
อ่านต่อ
เกียรติบัติและโล่รางวัล SME Provincial Champions
บริษัท สยาม ฌีฑะวัน จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณโครงการ พัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2560 จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการแต่ละจังหวัดในประเทศไทย
อ่านต่อ
เกียรติบัติและโล่รางวัลสุดยอด SMEs Start up Awards 2017
บริษัท สยาม ฌีฑะวัน จำกัด เข้าร่วมกับโครงการ SMEs Start up Awards 2017 ที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) วันที่ 18 กันยายน 2560
อ่านต่อ
ประกาศนียบัตร งานแสดงผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ปี พ.ศ.2560
บริษัท สยาม ฌีฑะวัน จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการและรัฐวิสาหกิจชุมชนในพื้นทีกรุงเทพมหานครทุกท่านที่เข้าร่วมรับประกาศนียบัตร ในงานแสดงผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ปี พ.ศ.2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (นิด้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อ่านต่อ
เกียรติบัติและโล่รางวัลระดับดี ของโครงการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Enterpreneur : DBD - SPE)
บริษัท สยาม ฌีฑะวัน จำกัด โดย นายนิพิฐภัทร องค์ธนกุลพิสิษ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้รับเกียรติบัติและโล่รางวัลระดับดี ของโครงการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Enterpreneur : DBD - SPE) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 พร้อมทั้งนี้ บริษัท สยาม ฌีฑะวัน จำกัด ใคร่ขอขอบพระคุณในความกรุณาและเอื้อเฟื้อหลักสูตรดังกล่าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและคณะทีมงาน อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จในด้านการจัดการธุรกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มา ณ ที่นี้
อ่านต่อ
Thailand Industrial Expo 2017 : Siam Cheethawan Exhibition
ขอเชิญลูกค้าผู้มีอุปการคุณและกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้า ของบริษัท สยาม ฌีฑะวัน จำกัด ทุกท่าน เที่ยวชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพ CHEETAWAN กับ CHERWANHERBS ภายในงาน "THAILAND INDUSTRY EXPO 2017" บูธเลขที่ C37 วันที่ 25-30 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อ่านต่อ
สมุนไพรไทยมะหาดดีต่อผิวพรรณอย่างไร
สมุนไพรมะหาดเป็นสมุนไพรไทยธรรมชาติ และถูกค้นคว้าวิจัยจากสถาบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสามารถสกัดได้เป็นที่แรก พบว่าซึ่งในแก่นมะหาดพบว่ามีสารสำคัญกลุ่มสติลบินอยด์, สารฟลาโวนอยด์ โดยสารสำคัญดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผิวพรรณกล่าวคือ ช่วยยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และช่วยส่งผลให้ลดความเข้มของเม็ดสีเมลานินในผิวหนังโดยยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสทำให้ผิวขาวขึ้น และรอยด่างดำใต้ผิวหนังจางลง
อ่านต่อ
สบู่สมุนไพรธรรมชาติ (Natural & Herb Soap) ของสยามฌีฑะวันแตกต่างจากสบู่ทั่วไปอย่างไร
อ่านต่อ