การประยุกต์ใช้ Encoder และ Counter กับเครื่องอิงค์เจ็ท