Logo
บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด
Compomax company limited

Encoder

01/12/2553 16:21:05 1,508

สายไฟฟ้าและท่อ หากประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องอิงค์เจ็ทในการพิมพ์ไม่ว่า จะเป็นปัญหาเรื่อง ตัวหนังสือ,ขนาด,ระยะห่าง ที่ไม่ได้มาตรฐาน

เราช่วยท่านได้

การประยุกต์ใช้ Encoder และ Counter กับเครื่องอิงค์เจ็ท โดยทั่วไปถ้าลูกค้าที่ใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอยู่จะรู้กันดีว่า จะไม่มี Function กำหนดระยะในการพิมพ์ จะต้องใช้สัญญาณจาก Input จากด้านนอกในการสั่งพิมพ์ เช่น Photoelectric Sensor Proximity Sensors C o u n t e r เป็นต้น ส่วนวิธี ที่เราจะแนะนำ คือใช้ Encoder และ PAXI ในการป้อน Input เข้าไปในเครื่องพิมพ์อิงค์ เจ็ท เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และแม่นยำที่ในการพิมพ์ ตัวหนังสือ ลงบนสายไฟฟ้าและท่อ

เอกสารที่แนบ