Logo
บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด
Compomax company limited

Compomax company limited

บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด

กว่า 22 ปี บริษัท ยึดมั่นในการนำสินค้าดีระดับ ผู้นำของโลกที่มีราคาเหมาะสมคุ้มค่ากับการใช้งาน มาจัด จำหน่ายให้กับวงการอุตสาหกรรมในประเทศไทย และหลีกเลี่ยงสินค้าจากผู้ผลิต สินค้าประเภท ME TOO ที่เน้นเรื่องราคาถูกเพียงอย่างเดียว เพราะเราตระหนักดีในเรื่องของความไม่คุ้มค่าของเวลา และความเสียหาย ในสายผลิตอันเกิดจากสินค้าที่มัคุณภาพไม่คงที่ สินค้าทุกชนิดที่บริษัท นำเข้ามาจัดจำหน่ายได้คัดเลือก จากสินค้าที่ได้การยอมรับ และนิยมแพร่หลายในนานาประเทศทั่วโลก สิ่งที่เราภูมิใจและได้ รับ คือ ความเชื่อถือและใว้วางใจ จากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ในการเจาะจงใช้ผลิต ภัณฑ์และบริการของเราด้วยความพอใจ

หลักการทำงาน เป็นสวิตช์ตรวจจับโลหะ แบบไม่สัมผัสใช้หลักการสนามแม่เหล็กและส่งสัญญาณให้กับอุปกรณ์ควบคุม เช่น

EZ-Beam T18, S18 ออกแบบเป็นเกลียวทรงกระบอก ขนาด 18 mm มีประสิทธิภาพสูง

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า
ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า : บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด
Compomax company limited
ข้อมูลธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรม :
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย
  ข้อมูลติดต่อ
  ที่อยู่ : สุขุมวิทย กรุงเทพฯ 10310
  ที่อยู่ 2 : สุขุมวิทย กรุงเทพฯ 10310
  ประเทศ : ไทย
  ข้อมูลอื่นๆ
  เงินทุนจดทะเบียน : 20,000,001 - 50,000,000
  รายได้ต่อปี : 500,000,001 - 1,000,000,000
  จำนวนพนักงาน : 101 - 300
  รายละเอียดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

  GGGGGGG

  proximity Sensor

  รุ่น BLACK LINE BER M สามารถใช้บริเวณทั่วไปราคาประหยัด