สินค้าคุณภาพราคาโรงงาน จากสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ข่าวสารต่างๆ

แจกฟรี เทคโนโลยีตัวสุดท้ายภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน ICTI และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

“ แจกฟรี ” เทคโนโลยีตัวสุดท้ายภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน ICTI และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คือการให้สิทธิ์ใช้งานระบบ Cloud กับบริการ Public & Private Cloud สำหรับสมาชิก ส.อ.ท. จากบริษัท Nipa Cloud ด้วยการสมัคร ลงทะเบียน เข้ามาเพื่อรับ Voucher สำหรับใช้งานฟรีนาน 3 เดือน

23/03/2567 17:47 3,224

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับบริษัท SPHERE8 ได้จัดโครงการ “International Innovation Matching Program for Innovation-Driven Enterprises (IIM – IDE)” ขึ้น เพื่อต่อยอดให้องค์กรธุรกิจนวัตกรรมที่สนใจแสวงหาหุ้นส่วนกลยุทธ์กับประเทศอิสราเอล โดยตัวโครงการจะเน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรมร่วมกันในระยะต้นแบบ(Prototype) หรือโครงการนำร่อง (Pilot Project) ไปจนถึงระยะพร้อมออกสู่ตลาดหรือขยายผลเชิงพาณิชย์ (Commercialization) โดยกิจกรรมภายในโครงการนี้จะดำเนินเป็นภาษาอังกฤษ

23/03/2567 17:47 1,505

อ่านต่อ

Teleworkr เป็นซอฟต์แวร์ที่มีมาตราฐานความปลอดภัยขั้นสูง

Teleworkr เป็นซอฟต์แวร์ที่มีมาตราฐานความปลอดภัยขั้นสูง

23/03/2567 17:45 3,584

อ่านต่อ