Logo
บริษัท เกรท ฟรอนเทียร์(ประเทศไทย) จำกัด
GREA FRONTIER(THAILAND) CO.,LTD
ชื่อสินค้า : Aiif+ ถุงมือสำหรับตรวจโรค - ลาเท็กซ์ ถุงมือยางธรรมชาติ แบบมีแป้ง
หมวดหมู่สินค้า :
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
หมวดหมู่สินค้าย่อย :
ถุงมือทางการแพทย์
ยี่ห้อ : AiiF
รุ่นสินค้า : Powdered
ประเภทสินค้า :
จำนวนที่ต้องการ :
งบประมาณ :
    บาท

รายละเอียดผู้ซื้อ

* ระยะเวลาการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า (Lead Time Ordering)
* ประมาณการงบประมาณที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ (Budget)
* วัตถุประสงค์ของการซื้อ (Objective)
กำลังดำเนินการ...