Logo
EDA International Ltd.
EDA International Ltd.
ชื่อสินค้า : 4501 Display / programming front
หมวดหมู่สินค้า :
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
หมวดหมู่สินค้าย่อย :
PR Electronics
ยี่ห้อ : PR Electronics
รุ่นสินค้า : 4501
ประเภทสินค้า :
จำนวนที่ต้องการ :
งบประมาณ :
    บาท

รายละเอียดผู้ซื้อ

* ระยะเวลาการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า (Lead Time Ordering)
* ประมาณการงบประมาณที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ (Budget)
* วัตถุประสงค์ของการซื้อ (Objective)
กำลังดำเนินการ...