Logo
EDA International Ltd.
EDA International Ltd.

EDA International Ltd.

EDA International Ltd.

บริษัท อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
โดย คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ

♦ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในฐานะเป็นผู้ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม รวมไปถึงออกแบบ ให้คำแนะนำ บริการงานวิศวกรรม และจัดหาอย่างครบวงจร ทำให้บริษัทของเรามีความรู้ความชำนาญให้การให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทของเราได้ให้บริการลูกค้าแบบ One stop service ทั้งบริการในด้านวิศวกรรมและการแก้ไขปัญหาต่างๆของระบบควบคุมอัตโนมัติ ด้วยทีมงานที่ความสามารถในด้านสาขาวิชาต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม นักออกแบบระบบงาน ผู้ดำเนินโครงการ (project implementers) ช่างเทคนิคระดับสูง เราได้ให้บริการงานวิศวกรรมและความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับระบบซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

มีความเชี่ยวชาญด้านโซลูชั่น SCADA มาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการในประเทศแถบอินโดจีนของบริษัท ICONICS , USA ซึ่งจัดจำหน่ายโซลูชั่น SCADA สำหรับใช้ในองค์กรสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น เพนตากอน (กระทรางกลาโหม ประเทศ สหรัฐอเมริกา) , บริษัท ไมโครซอฟท์ , ปตท. , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร , องค์การสหประชาชาติ (ราชดำเนิน) , Manx Electricity , Swiss Grid , Fuel Cell , Ameren , Chevron และอื่นๆอีกมากมาย

ระบบ SCADA เป็นระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time ใช้ในการตรวจสอบสถานะตลอดจนถึงควบคุมการทำงานของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น งานด้านโทรคมนาคมสื่อสาร การประปา การบำบัดน้ำเสีย โทรมาตร การจัดการด้านพลังงาน Industry 4.0 , IoTs , Smart City การบริหารจัดการน้ำ ระบบบริหารท่าอากาศยาน ระบบบริหารการเดินรถและสถานีรถไฟ การขนส่งและระบบโลจิสติกเป็นต้น

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า
ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า : EDA International Ltd.
EDA International Ltd.
ข้อมูลธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรม :
 • คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
 • ประเภทธุรกิจ : บริการ นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย
  ข้อมูลติดต่อ
  ที่อยู่ : 11 ซ.ร่วมมิตรพัฒนา แยก6 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
  ประเทศ : ไทย
  ข้อมูลอื่นๆ
  จำนวนพนักงาน : 0 - 50
  ใบรับรองมาตราฐาน

  ISO 9001:2015

  ISO 9001:2015