Logo
บริษัท สีไดโน จำกัด
DYNO PAINTS LIMITED

DYNO PAINTS LIMITED

บริษัท สีไดโน จำกัด

บริษัท สีไดโน มุ่งเน้นด้านการผลิตสีสำหรับงานอาคาร หลังจากนั้นจึงได้มีการเพิ่มกลุ่มสินค้าสำหรับงานอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯให้ความสำคัญกับงานด้านการวิจัยและได้นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงสุด ดั่งจะเห็นได้ว่า สินค้าหลักของบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย(มอก.)และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ทั้งในกลุ่มสีอาคารและสีอุตสาหกรรม
เข้าชมผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติมของทางบริษัท ได้ที่ dynopaints.com

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า
ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า : บริษัท สีไดโน จำกัด
DYNO PAINTS LIMITED
ข้อมูลธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรม :
 • ก่อสร้างและโยธา
 • ประเภทธุรกิจ : นำเข้า ผู้ผลิต
  ข้อมูลติดต่อ
  ที่อยู่ : 69 หมู่ 14 ถนน กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
  ประเทศ : ไทย
  ข้อมูลอื่นๆ
  จำนวนพนักงาน : not show