Logo
บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด
Pranissa(Chor Nature Co.,)

Pranissa(Chor Nature Co.,)

บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด

ช เนเจอร์ ดำเนินการโดย ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ [เภสัชศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล) ] เป็นนักวิทยาศาสตร์และเภสัชกรที่มีความสามารถสูง หลังจากจบการศึกษาปริญญาโท ในปี 2530 ได้เข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุขจนถึงปี 2532 จึงได้ลาออกเพื่อมุ่งวิจัยงานด้านสมุนไพร ในปี 2541 จึงได้เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพผม ซึ่งปัจจุบันจัดจำหน่ายโดย บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด

และได้จดสิทธิบัตรและทะเบียนการค้าผลิตภัณฑ์ “ รีไวต้า(REVITA)” เมื่อปี 2542 ซึ่งให้ประสิทธิผลอย่างสูงในการหยุดผมร่วง ทำให้ผมงอกใหม่ และมีสุขภาพดี ไม่หงอกเร็ว รวมทั้งผมที่ขึ้นมาใหม่มีสีดำเข้มขึ้น หลังจากนั้นจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพผมประเภทอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น แชมพูผสมสมุนไพร สมุนไพรหมักผม น้ำสมุนไพรนวดผม สมุนไพรเปลี่ยนสีผม เป็นต้น หลังจากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าและต้องการให้เห็นผลเร็วยิ่งขึ้น ในปี 2548 จึงได้มีการพัฒนาเพิ่มความเข้มข้นของสมุนไพรจากผลิตภัณฑ์รีไวต้าและเพิ่มสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมและสมุนไพรอื่นๆ โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ “จีวา(JIVA)” และได้จดสิทธิบัตรและทะเบียนการค้าในปี 2549 ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี และยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์เป็นต้น

 

และในปี 2546 ภ.ญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ และทีมงานนักวิทยาศาสตร์ได้ขยายกิจการ โดยการเปิดศูนย์วิจัยและดูแลสุขภาพผมจีวา เพื่อบริการให้คำปรึกษา ตรวจและดูแลสุขภาพผมให้แก่ลูกค้าด้วยสมุนไพรสด โดยใช้ภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม ผสมผสานกับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ ในการตรวจวินิจฉัย บริการ และบันทึกผลการใช้สมุนไพร ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีและเป็นที่พอใจของลูกค้า

ภ.ญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักวิชาชีพ ที่ได้พัฒนาสมุนไพรไทยจนได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเพื่อขยายให้ความรู้เรื่อง สุขภาพผม ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เช่น รายการวิทยุ หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ช่อง 3,5,9,11 และITV เช่น รายการโทรทัศน์ช่อง11 ตอนอาหารและสมุนไพรแบบพอเพียงในปี 2543 รายการเลดี้โซน รายการร้านชำยามเช้าทาง ITV เป็นต้น และยังเป็นนักเขียนบทความเรื่องสมุนไพรและสุขภาพผม ลงในนิตยสารเพื่อสุขภาพ เช่น Good Health ชีวจิต Eazy Health เป็นต้น

นอกจากนั้นเรายังไม่หยุดยั้งการพัฒนางานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพผม และลดต้นทุนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพผมของผู้บริโภค

 

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า
ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า : บริษัท ช เนเจอร์ จำกัด
Pranissa(Chor Nature Co.,)
ข้อมูลธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรม :
 • เครื่องสำอางค์
 • ประเภทธุรกิจ : บริการ ขายปลีก ขายส่ง ส่งออก ผู้แทนจำหน่าย ผู้ผลิต
  ข้อมูลติดต่อ
  ที่อยู่ : 1/32 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
  ประเทศ : ไทย
  ข้อมูลอื่นๆ
  เงินทุนจดทะเบียน : not show
  รายได้ต่อปี : not show
  จำนวนพนักงาน : 0 - 50
  ใบรับรองมาตราฐาน

  โครงการเทคโนโลยีเภสัชกรรม(นานาชาติ)

  โครงการเทคโนโลยีเภสัชกรรม(นานาชาติ)
  ใบรับรองมาตราฐาน

  โครงการเทคโนโลยีเภสัชกรรม(นานาชาติ)

  โครงการเทคโนโลยีเภสัชกรรม(นานาชาติ)