รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

TAI PENG VALVE MANUFACTURING CO.,LTD.

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ห้างหุ้นส่วน จำกัด ไท้เพ้ง วาล์วก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและ จำหน่ายอุปกรณ์ทองเหลืองที่ใช้ในระบบประปา ทั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนและสำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม โดยมีโรงงานแห่งแรกที่อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2528 บริษัทฯ ได้ขยายขอบข่ายธุรกิจ ภายใต้ ชื่อใหม่ว่า บริษัท ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และย้ายโรงงานไปอยู่ที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกลที่เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพสินค้า บริษัทฯ จึงได้เริ่มพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยม และสามารถตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภคทั้งกลุ่มผู้ใช้และกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งผลตอบรับที่ได้นั้นเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในปณิธานที่จะเป็นผู้นำในการผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ประปาทองเหลือง ที่มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงได้พัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการผลิต เพื่อขยายฐานการส่งออกภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในแถบทวีปเอเชีย ยุโรปและตะวันออกกลาง

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ