รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Sithiporn Associates Co.,Ltd.

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด

เลือกบริการที่ \\\'ใช่\\\'

          ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์มากว่า 43 ปี ความเติบโตและความสำเร็จในธุรกิจนำเข้าสินค้าคุณภาพจากหลายประเทศ วัดผลการดำเนินงานได้จากเครื่องมือซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ใช้งาน และความพึงพอใจจากการใช้บริการของลูกค้าผ่านความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเฉพาะด้าน \\\'สิทธิพร\\\' จึงเป็นตัวเลือกที่ \\\'ใช่\\\' สร้างความมั่นใจในบริการที่มีการรองรับหลากหลาย ทั้งการแนะนำสินค้าที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมถึงบริการหลังการขาย การทำ Preventive Maintenance การเข้าบำรุงรักษาตามระยะการใช้งาน ฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือทางเทคนิค รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการดูแลรักษาเครื่องจากทีมวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ

คุณภาพระดับสากล

       บริษัทฯ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตราฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป ISO 9001:2015 และการรับรองมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ISO/IEC 17025:2005 ว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบ และ/หรือสอบเทียบตามมาตราฐานสากล ให้การบริการสอบเทียบแบบ In-house และ On-site รวม 3 ขอบข่าย ได้แก่ อุณหภูมิ (Temperature) แรง(Force) และ Spectrophotometer มีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพที่เชื่อถือได้ ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ทักษะบริการระดับมืออาชีพ

      ที่ \\\'สิทธิพร\\\' เราให้บริการที่ตอบสนองตวามต้องการได้ครบถ้วนและทันท่วงที โดยการันตีการส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา บริการซ่อมบำรุงภายใน 48 ชั่วโมง และบริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ความจริงจังและเคร่งครัด มุ่งมั่นดูแลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯจึงได้รับความไว้วางใจในการเลือกใช้เครื่องมือและบริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และหน่วยงานเอกชนที่มีชื่อเสียง

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

รายละเอียดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

เครื่องกลั่นโปรตีน (Distillation Unit)

เครื่องกลั่นตัวอย่างสำหรับหาปริมาณ ไนโตรเจน / โปรตีน โดยวิธี Kjeldahl Nitrogen/protein, ammonium nitrogen, TKN, Direct distillation(DD), volatile acids/bases ตามมาตราฐาน AOAC, ISO, DIN, EPA เป็นต้น - ทำการกลั่นตัวอย่างแบบอัตโนมัติตั้งแต่ใส่ตัวอย่างจนกลั่นเสร็จ - สามารถปรับค่าปริมาณไอน้ำให้เหมาะกับชนิดของตัวอย่างได้ - มีระบบการกลั่นแบบช่วยลดปฏิกิริยาในหลอดกลั่น (Patented SAfE feature) - ติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจสอบความพร้อมในการทำงานเช่น ตำแหน่งหลอดกลั่น, การปิดประตู, ปริมาณสารสะลายในถังเก็บ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ - มีระบบป้อนตัวอย่างอัตโนมัติทั้งแบบ 20 และ 60 ตัวอย่างต่อเนื่อง สามารถคำนวณผลการวิเคราะห์ได้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (ในรุ่น Kjeltec 8420, 8460)