รายละเอียดกิจการ

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด

Sithiporn Associates Co.,Ltd.

บริษัทฯดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์มากว่า 37 ปี นำเข้าสินค้าคุณภาพสูงจากหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ใช้งาน

สินค้าทั้งหมด

เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)

เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ

เครื่องบดตัวอย่างแห้งในห้องปฏิบัติการ

เครื่องสกัดกัญชาและสมุนไพร Ecodyst X9 (100L&200L)

เครื่องสกัดกัญชาและสมุนไพร EcoChyll X5 (22L & 50L)

เครื่องปั่นเหวี่ยงสารชนิดตั้งโต๊ะ (Multi Pro Centrifuge) รุ่น FC5816

เครื่องปั่นเหวี่ยงสารแบบตั้งโต๊ะ (Multi Centrifuge) รุ่น FC5706

เครื่องเขย่าสารแบบสั่นหลายตัวอย่าง (Multi-Tube Vortex Mixer)

เครื่องเขย่าสารแบบสั่น (Vortex Mixer)

ติดต่อเรา

บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด

451-451/1 ถ.สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700