เครื่องปั่นเหวี่ยงสารแบบตั้งโต๊ะ (Multi Centrifuge) รุ่น FC5706

 • 568
 • หมวดหมู่สินค้า :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
 • หมวดหมู่สินค้าย่อย :
  1. 04.เครื่องชั่งไฟฟ้า,เครื่องวัดความชื้น,เครื่องเขย่าสาร
 • ยี่ห้อ :
  Ohaus, USA.
 • รุ่นสินค้า :
 • ประเภทสินค้า :
  1. เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์

รายละเอียดสินค้า/บริการ

เครื่องปั่นเหวี่ยงสารแบบตั้งโต๊ะ ( Multi Centrifuge) รุ่น Frontier FC5706

 1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงสารแบบตั้งโต๊ะ โดยสามารถประยุกต์ใช้งานได้กับหัวปั่นหลายแบบเช่น Fixed Angel Rotor หรือ Swing Out Rotor (หัวปั่นเป็นอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม)
 2. ตั้งความเร็วรอบการปั่นได้สูงสุด 6,000 rpm 
 3. ค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสูงสุด (Max RCF)ไม่น้อยกว่า 4,427 x g
 4. สามารถเลือกใช้กับหัวปั่นชนิด Fixed Angel rotor ได้กับหลอดทดลองขนาด 15 ml x 12 หลอด หรือ 50 ml x 6 หลอด (เลือกชนิดหัวปั่นได้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 5. หน้าจอแสดงการทำงานเป็นแบบ LCD ที่สามารถแสดงค่าต่างๆเป็นตัวเลขได้แก่ ความเร็วรอบ (Speed) / ค่าแรงหนีศูนย์กลาง (RCF), เวลา
 6. สามารถตั้งเวลาการทำงานได้สูงสุด 99 ชั่วโมง 99 นาที 59 วินาทีหรือแบบต่อเนื่องได้
 7. สามารถเลือกระดับการเพิ่มหรือลดความเร็วได้
 8. มีระบบความปลอดภัยในขณะปั่นคือเครื่องจะหยุดทำงานทันทีในกรณีที่หัวปั่นไม่สมดุล (Imbalance switch-off)
 9. ใช้กับกระแสไฟฟ้าขนาด 220V, 50/60 Hz

สินค้าแนะนำ

เครื่องปั่นเหวี่ยงสารชนิดตั้งโต๊ะ (Multi Pro Centrifuge) รุ่น FC5816
...
เครื่องเขย่าสารแบบสั่นหลายตัวอย่าง (Multi-Tube Vortex Mixer)
...
เครื่องเขย่าสารแบบสั่น (Vortex Mixer)
...
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างและค่าการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ รุ่น ST3100M
...