รายการสินค้า

รายการสินค้า : เครื่องมือตรวสอบคุณภาพอาหารและอาหารสัตว์ (1)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า สต๊อก/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 FOTPROTEIN เครื่องวิเคราะห์โปรตีน 1 ชุด N/A
* สกุลเงิน บาท (Baht)