รายละเอียดกิจการ

โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)

School of X-ray Welder and Fitter (Thailand)

โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย) ใบอนุญาตเลขที่ อบ(4) 2/2550 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550 โดยความมุ่งมั่นและตั้งใจของ คุณชลวิท อภิรัตน์มนตรี ที่ต้องการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถในด้าน งานช่างประกอบท่อ, ช่างเชื่อมไฟฟ้า 3G, ช่างเชื่อมอาร์กอน (Tig), ช่างให้สัญญาญเครน, ช่างประกอบนั่งร้าน, ช่างก่อสร้าง ฯลฯ ที่มีศักยภาพทางฝีมือและยกระดับสู่มาตรฐานสากลโลก

สินค้าทั้งหมด

หลักสูตรช่างประกอบท่อ (Pipe Fitter Course)

หลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้าต่อชนบากร่องวีตั้งเชื่อมขึ้น 3G (3G Welder Course)

หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กอน TIG (TIG Welder Course)

บริการพัฒนาบุคลากร ด้านงานเชื่อม (Human Resource Development)

ตัวอย่างนักเรียนเก่า (Reference)

ตัวอย่างนักเรียนเก่า (Reference)

ตัวอย่างนักเรียนเก่า (Reference)

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

ติดต่อเรา

โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)

142 หมู่ 5 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190