ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)
อ่านต่อ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทยปี 52 ”
อ่านต่อ