Logo
บริษัท รุ่งทรัพย์อิเล็คทริคแล็มพ์ จำกัด
Rungsarp Electric Lamp Co.,Ltd.
  • 182
  • 402,286
ชื่อสินค้า : เสาไฟทางเดิน แก้ว 8
หมวดหมู่สินค้า :
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่สินค้าย่อย :
Street Lamp
ยี่ห้อ : แสงประเสริฐ ไลท์ติ้ง
รุ่นสินค้า : SP108-110
ประเภทสินค้า :
จำนวนที่ต้องการ :
งบประมาณ :
    บาท

รายละเอียดผู้ซื้อ

* ระยะเวลาการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า (Lead Time Ordering)
* ประมาณการงบประมาณที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ (Budget)
* วัตถุประสงค์ของการซื้อ (Objective)
กำลังดำเนินการ...

Shopping Cart