Logo
บริษัท ตรีปั้นจั่น โมบาย จำกัด
TREE PUN JUN MOBILE .CO.,LTD

การอบรมหลักสูตรช่างควบคุมรถปั้นจั่นตอกเสาเข็ม

06/06/2554 10:04 4,146

บริษัทตรีปั้นจั่น โมบาย ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค2 และ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดอบรมหลักสูตรช่างควบคุมรถปั้นจั่นตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบ

ปัจจุบันแรงงานที่ทำหน้าที่ควบคุมรถปั้นจั่น เพื่อตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบมีน้อย และยังมีความต้องการอีกมาก มีค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่าวันละ 500 บาท ซึ่งเป็นโอกาสของผู้ที่สนใจหรือต้องการทำงานทางด้านนี้ แต่ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานควบคุมรถปั้นจั่นตอกเสาเข็มต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งทักษะหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน
       
โดยพนักงานควบคุมรถปั้นจั่นตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบ หรือพนักงานบริการตอกเสาเข็ม ต้องทำหน้าที่ควบคุมรถปั้นจั่นตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบ และทำการตอกเสาเข็มให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตามที่กำหนด ประกอบกับพนักงานตอกเสาเข็มต้องใช้ทั้งทักษะฝีมือและความชำนาญสูง ต้องมีความรู้ในการใช้รถปั้นจั่นตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบที่ถูกต้องและปลอดภัยในการทำงาน ในขณะเดียวกัน ถ้าพนักงานบริการตอกเสาเข็มขาดความรู้ ขาดทักษะความชำนาญ ไปทำงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็มก็อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต และทรัพย์สินได้ ซึ่งอาจจะส่งผลถึงความมั่นคงแข็งแรงของฐานรากงานก่อสร้างด้วย
   
ดังนั้น พนักงานตอกเสาเข็มต้องมีความรู้เหล่านี้ เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มและเสาเข็ม การวิเคราะห์ความปลอดภัยในการขับรถปั้นจั่นตอกเสาเข็ม หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน การบำรุงรักษารถปั้นจั่นตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบ การปรับตั้งอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ ในรถปั้นจั่นตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบ การควบคุมรถปั้นจั่นตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบ และการควบคุมการตอกเสาเข็ม เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานควบคุมรถปั้นจั่นตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบยังต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทรถแทรกเตอร์ (รถปั้นจั่นตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบ) ด้วย
   
สำหรับผู้ที่สนใจฝึกหัด เพื่อทำงานเป็นผู้ควบ คุมรถปั้นจั่นตอกเสาเข็มที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 ได้เปิดอบรมแก่ผู้ที่สนใจ ที่สำคัญเมื่อจบจากการฝึกอบรมแล้ว มีงานให้ทำทันที รวมทั้งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้เข้ารับการทดสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทรถแทรกเตอร์ (รถปั้นจั่นตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบ) อีกด้วย
           
ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร. 0-3354-1239-5  ต่อ 104, 107  หรือ 08-9154-5654.


เอกสารที่แนบ