รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

T. M. ASIAN FOOD COMPANY LIMITED

บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด

บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 บริษัทผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป เช่น น้ำพริกปลาทูหอม ตราแม่ละมัย ปลาทูนึ่ง ตราแม่ละมัย และปลาทูหอม ตราเชฟเฮ้าส์ เป็นต้น โดยมีปณิธานว่า เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยการส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของเราเพื่อคุณ ด้วยนิยามที่โดดเด่นและมีอัตลักษณ์ของสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิต ที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จุดเด่นของสินค้าเราที่ส่งต่อให้กับลูกค้า คือ ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ด้วยปณิธานในการดำเนินงานทำให้บริษัทได้รับคัดเลือกจากสินค้าที่ผลิตให้เป็นสินค้าต้นแบบและบริการ ปี 2562 - 2563 จากกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งในปี 2563 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ของจังหวัดอุบลราชธานี และปั้นดาวประจำภาคตะวันออกเฮียงเหนือ ข้อมูลเพิ่มเติมที่  https://www.tmasianfood.com/

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

ใบรับรองมาตราฐาน

หนังสือรับรอง MIT น้ำพริกปลาทูหอม สูตรต้นตำรับ ตราแม่ละมัย

หนังสือรับรอง MIT น้ำพริกปลาทูหอม สูตรต้นตำรับ ตราแม่ละมัย

ใบรับรองมาตราฐาน

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ใบรับรองมาตราฐาน

มาตรฐาน DBD Verified ระดับ Gold

มาตรฐาน DBD Verified ระดับ Gold

ใบรับรองมาตราฐาน

หนังสือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หนังสือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ใบรับรองมาตราฐาน

หนังสือรับรองมาตรฐาน IPHA

หนังสือรับรองมาตรฐาน IPHA

ใบรับรองมาตราฐาน

หนังสือรับรอง MIT น้ำพริกปลาทูหอม สูตรเผ็ดน้อย ตราแม่ละมัย

หนังสือรับรอง MIT น้ำพริกปลาทูหอม สูตรเผ็ดน้อย ตราแม่ละมัย

ใบรับรองมาตราฐาน

หนังสือรับรอง MIT น้ำพริกปลาทูหอม สูตรต้นตำรับ ตราแม่ละมัย

หนังสือรับรอง MIT น้ำพริกปลาทูหอม สูตรต้นตำรับ ตราแม่ละมัย

ใบรับรองมาตราฐาน

หนังสือรับรอง MIT ปลาทูหอม ขนาดเล็ก (S) ตราเชฟเฮ้าส์

หนังสือรับรอง MIT ปลาทูหอม ขนาดเล็ก (S) ตราเชฟเฮ้าส์

ใบรับรองมาตราฐาน

หนังสือรับรอง MIT ปลาทูหอม ขนาดใหญ่ (L) ตราเชฟเฮ้าส์

หนังสือรับรอง MIT ปลาทูหอม ขนาดใหญ่ (L) ตราเชฟเฮ้าส์

ใบรับรองมาตราฐาน

หนังสือรับรอง MIT ปลาทูหอม ขนาดกลาง (M) ตราเชฟเฮ้าส์

หนังสือรับรอง MIT ปลาทูหอม ขนาดกลาง (M) ตราเชฟเฮ้าส์

ใบรับรองมาตราฐาน

หนังสือรับรอง STOP COVID - 19

หนังสือรับรอง STOP COVID - 19

ใบรับรองมาตราฐาน

หนังสือรับรองมาตรฐาน GMP

หนังสือรับรองมาตรฐาน GMP

ใบรับรองมาตราฐาน

หนังสือรับรอง อย. น้ำพริกปลาทู สูตรเผ็ดน้อย ตราแม่ละมัย

หนังสือรับรอง อย. น้ำพริกปลาทู สูตรเผ็ดน้อย ตราแม่ละมัย

ใบรับรองมาตราฐาน

หนังสือรับรอง อย. น้ำพริกปลาทู สูตรเผ็ดมาก ตราแม่ละมัย

หนังสือรับรอง อย. น้ำพริกปลาทู สูตรเผ็ดมาก ตราแม่ละมัย

ใบรับรองมาตราฐาน

หนังสือรับรอง อย. น้ำพริกปลาทู สูตรต้นตำรับ ตราแม่ละมัย

หนังสือรับรอง อย. น้ำพริกปลาทู สูตรต้นตำรับ ตราแม่ละมัย

รายละเอียดการควบคุมคุณภาพสินค้า

แปลนพื้นที่อาคารแสดงบริเวณที่ตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือการผลิตอาหาร

แปลนพื้นที่อาคารแสดงบริเวณที่ตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือการผลิตอาหาร