วิธีการชำระเงิน

- ชำระด้วยเงินสดหรือเช็ค

- ชำระโดยการโอนผ่านธนาคาร

- ชำระผ่านบัตรเครดิต

บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 428-4-10999-0 โชคชัย บริษัท มีโชครุ่งเรือง จำกัด กระแสรายวัน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 428-3-00936-5 โชคชัย บริษัท มีโชครุ่งเรือง จำกัด กระแสรายวัน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 344-0-07669-5 โชคชัย บริษัท มีโชครุ่งเรือง จำกัด ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 835-2-00993-9 โชคชัย บริษัท มีโชครุ่งเรือง จำกัด ออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) 303-1-08027-2 โชคชัย บริษัท มีโชครุ่งเรือง จำกัด กระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 404-5-53435-1 โชคชัย บริษัท มีโชครุ่งเรือง จำกัด ออมทรัพย์
ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) 609-6-11831-2 เทสโก้ โลตัส โคราช บริษัท มีโชครุ่งเรือง จำกัด กระแสรายวัน