รายละเอียดกิจการ

บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

SAFE-T-CUT MANUFACTURING CO.,LTD

บริษัทก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2518 ภายใต้การบริหารงานโดย ดร. ชวาล กีรติภักดี (อดีตประธานบริหาร) เป็นผู้ผลิตคิดค้นเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" เซฟ-ที-คัท ตัดก่อนตาย เตือนก่อนวายวอด\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" จากประสบการณ์ที่ได้พบคนถูกไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิต จึงเกิดแรงบันดาลใจในการทำอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชน โดยใช้เวลาศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นสามปี ในที่สุดก็ได้ผลิตเครื่องตัดไฟ เซฟ-ที-คัท เครื่องแรกขึ้น โดยเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ และความคงทนเป็นประการรองลงมา บริษัท ฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เช่น เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วอัตโนมัติ (SAFE-T-CUT), ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า (CONSUMER UNIT & RCBO), ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ 3 Phase , เซอร์กิตเบรกเกอร์ (CIRCUIT BREAKER), โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน (SAFE-T-LIGHT), เเป็นต้น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการยอมรับและอยู่ลำดับต้น ๆ ของตลาดสินค้าเพื่อความปลอดภัยทั้งสิ้น

สินค้าทั้งหมด

หางหนู

ตัดไฟดูด

ยูเอสเอ

ตัดไฟช็อต

เอยูอาร์3

MKBKHB

เซฟทีไลท์

ชุดโคมไฟฉุกเฉิน

ติดต่อเรา

บริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

77/99 หมู่ 7 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170