รายละเอียดกิจการ

ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนตำบลทุ่งคา

Thungkha

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอิ่มทิพย์

ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนตำบลทุ่งคา

65/1. หมู่ที่11. ตำบลทุ่งคา. อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86100