รายละเอียดกิจการ

โอท้อปศูนย์ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเกาะคา

Otop kohkha

ผ้ามัดย้อม ดอกไม้ประดิษฐ์ ข้าวแต๋นบ้านเกาะคา ปุ๋ยมูลใสเดือน

สินค้าทั้งหมด

บายศรี

ปลาดิ้นได้

ดอกไม้จันท์

ข้าวแตนลุงคำ

ปุ๋ยน้ำฉี่จากไส้เดือน

หมอนใบชาเพื่อสุขภาพ

หมอนใบชาเพื่อสุขภาพที่ดี

ปุ๋ยมูลไส้เดือน

ปุ๋ยมูลไส้เดือน

เสื้อผ้ามัดย้อม

เสื้อผ้าสำเร็จรูปย้อมสีตามชนิดและขนาดที่ต้องการ

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
อ่านทั้งหมด

เปิดตลาดผักปลอดสารพิษทุกเช้า

องค์ความรู้
อ่านทั้งหมด

การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน
การเลืยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะเปืยกในชุมชน

ติดต่อเรา

โอท้อปศูนย์ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเกาะคา

399หมู่3ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ลำปาง 52130