ติดต่อกิจการ/ร้านค้า

โรงเรียนช่างเชื่อมประกอบท่อเอ็กซเรย์ (ประเทศไทย)

142 หมู่ 5 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190