แล้วพบกัน!!! กิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ FTIEBUSINESS.COM