เว็บไซต์สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดูทั้งหมด

ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร ทั้งหมด

แจกฟรี เพื่อสมาชิก ส.อ.ท.
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิก ส.อ.ท. ด้วยการให้สิทธิ์ในการลงทะเบียน เพื่อทดลองใช้งานโปรแกรมและเทคโนโลยี “แบบฟรี” (ไม่มีค่าใช้จ่าย) จากโปรแกรม Teleworkr

บทความ ทั้งหมด

Digital Transformation
กรณีศึกษาตัวอย่าง profuctivity improvement ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิดกระบวนการทำงานให้เกิด ประสิทธิภาพสูงขึ้น Customer Engagement ปรับปรุงธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า New Business Model ปรับปรุงรูปแบบธุรกิจใหม่เกิดสินค้าหรือบริการรูปแบบ ใหม่โดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม